Invictus

Struktura Invictus

Na samym czele Invictus stoi Książę Flavius Le Chatelier
Organem doradczym księcia jest rada starszych o tytule Comte [ż. Comtesse] (Hrabia [ż.Hrabina])
Każdy z Hrabiów ma ważny głos w istotnych sprawach w mieście. Razem ustanawiają i aktualizują obowiązujące w Invictusie prawo.
Hrabia Juliusz Charlotte-Kroszyński
Hrabia Cyril de Lyon – zaginiony, zachodzi silne podejrzenie, że spotkał swój koniec
Hrabina Janette Dulong
Hrabia Achille de Covet de Marignane

Bezpośrednio radzie starszych podlegają:
Sędzia i Marszałek
Sędzina Rose Barthélemy-Saint-Hilaire o tytule Palatyny, która odpowiedzialna jest za rozstrzyganie sporów wewnątrz Invictusu. Ma prawo legitymizowania umów między Spokrewnionymi. Posiada środki potrzebne do wyegzekwowania ich.
Marszałek Blaise Sanseigne o tytule Palatyna odpowiedzialny jest za politykę zewnętrzną Invictus, oraz koordynuje działalność wywiadowczą.

Sędziemu podlegają Miecznik i Notariusz.
Miecznik o tytule Wicehrabii odpowiedzialny za utrzymanie sprawnego aparatu obronnego organizacji. W sytuacjach zagrożenia ma prawo inwigilacji niższych Spokrewnionych bez ograniczeń. W imieniu Księcia rozporządza podległymi siłami.
Notariusz o tytule baroneta lub baronety, zatwierdza razem z Sędzią wszystkie przysięgi wewnątrz zgromadzenia, spisuje je i archiwizuje je.

Marszałkowi podlegają Harpie. Bezpośrednio pod Marszałkiem stoi jedna wyższa harpia o tytule wicehrabii, która jest przełożoną wszystkich innych Harpii baronetek i baronetów.

Harpie odpowiedzialne są za PR Invictusu, etykietę na dworze księcia, stosowne zachowanie i prezencję spokrewnionych oraz za eventy kulturalne. Prowadzą również działalność wywiadowczą, szpiegowską i dyplomatyczną.

Wstępny status w Invictus w połączeniu z urzędem (W sumie szesnastu członków).
Książę/ważny starszy 4/5
starszy/marszałek/sędzia/miecznik/wpływowa harpia 2/3/4
harpia/miecznik/notariusz 2/3
będąc bezpośrednio pod harpią/miecznikiem/notariuszem 1/2
niżej 1

Spróbujcie wbić się gdzieś w tą hierarchię. Albo w gałąź sędziowską albo marszałkowską.
Każdy ze spokrewnionych jest bezpośrednio pod kimś i bezpośrednio nad kimś.

Invictus

Kwiaty Marsylii Milosz Levty