Rose Barthélemy-Saint-Hilaire

Sędzina Invictusu

Description:

Stateczna, chłodna i opanowana – idealna kandydatka na sędzine. Jej poczucie sprawiedliwości i spryt w załatwianiu sporów jest ogólnie znany. Uchodzi za nieprzekupną, co przyspożyło jej kilku problemów. Nie udziela się zbytnio, lecz jest ceniona za pracę jaką wykonuje.

Bio:

Rose Barthélemy-Saint-Hilaire

Kwiaty Marsylii Milosz Levty