Juliusz Charlotte-Kroszyński

Starszy Invictusu

Description:

Najstarszy Spokrewniony w domenie o stabilnej pozycji, ogromnych wpływach i szerokich kontaktach pośród innych starszych. Jednak od zakończenia drugiej wojny światowej stał się bardziej pasywny i odstąpił pola młodszym. Plotka głosi, że niejako przygotowuje się do Torporu, choć nie ma na to twardych dowodów.

Znany jest z nagradzania młodszych spokrewnionych za ich ambicje, lecz bardzo ciężko utrzymać swoją pozycję jako jego pupilek.

Bio:

Juliusz Charlotte-Kroszyński

Kwiaty Marsylii Milosz Levty